VABILO NA 10. OBČNI ZBOR

Petek, 18. marec 2016

Na osnovi 13. člena Statuta Slovenskega društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin z dne 5.11.2006 in odločbe o registraciji št. 2255154 z dne 16.01.2007 sklicujem 

10. občni zbor

24.03.2016 ob 16.00 uri

Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 

(bivša Vrtnarska šola Celje)

Ljubljanska c. 97, Celje

 

 1. Dobrodošlica predsednika navzočim.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in ostalih organov občnega zbora:
 • predsednik OZ  
 • dva člana predsedstva, (izmed prisotnih članov)
 • zapisnikar, (Marija Herman-Planinšek)
 • dva overovatelja zapisnika, (izmed prisotnih članov)
 • verifikacijska komisija (izmed prisotnih članov).
 1. Poročilo verifikacijske komisije.
 2. Predlog in potrditev dnevnega reda.
 3. Predlog in potrditev poročila o delu društva v letu 2015:
 • poslovno poročilo,
 • računovodsko poročilo,
 • poročilo nadzornega odbora.
 1. Predlog in potrditev načrta dela društva za leto 2015.
 2. Vprašanja, pobude, predlogi. 

 

Predsednik SVZ: Gorazd Mauer

Gradivo za sejo občnega zbora se nahaja na strani društva pod razdelkom ZA ČLANE (http://www.svz-si.eu/sl/Za_clane/).