C

cabbage zelje
calcium kalcij
calf tele
cane trs, trstika
canopy listna masa
carbon ogljik
carbon hydrate ogljikov hidrat
carbon dioxide ogljikov dioksid
carbonic acid ogljikova kislina
care nega, skrb
carpel plodni list
carrot korenček, korenje
cation pozitivno naelektren delec
cauliflower cvetača
cause povzročiti
cave podzemna jama
cedar cedra
celery zelena
cell celica
cellar klet
cereals žitarice
certain določen
cesspil smetišče, gnojišče
cesspool greznica, kloaka
change sprememba
charge zaračunati
chemical changes kemične spremembe
cherry češnja
chestnut kostanj
chilly hladen
chlorophyll klorofil
choice izbira
cinchona kininovec
clarity jasnost, čistost
clay glina
clear jasen
climate klima, podnebje
climatic conditions klimatski pogoji
climatic type vrsta podnebja
climatic zones podnebne cone
close bližen
cloud oblak
cloudy oblačno
clover detelja
cluster grozd, kup
coarse grob
coarse-grained grobo zrnat
cold mrzel
collect zbirati
collection zbirka
collective skupen
compete tekmovati
composed sestavljen
composition sestava
composting kompostiranje
condition stanje, pogoj
conifer iglavec
connect povezati
consist sestajati, obstajati, skladati se
constituent sestavni del
contain vsebovati
contamination onesnaževanje
content vsebnost, vsebina
continent celina
continue nadaljevati (se)
conversion pretvorba
convert spremeniti, pretvoriti
cool hladen
cooling ohlajanje
cope with obvladati, obvladovati
copper baker
coppery bakren
coppice goščava, grmovje
corn koruza, zrno
coupling priključni sistem
courgette (zucchini) jedilna bučka
cranberry brusnica
crop pridelek, letina
crown krona, krošnja
crumb drobtina, grudica
crumble krušiti se
cucumber kumara
cultivation gojenje, obdelovanje
cultivator kultivator
currant ribez
cypress cipresa