D dam  jez
 damage  poškodovati, škoda
 damp  vlažen
 darkness  tema
 debris  odpad
 decay  propad, razpadanje
 decidous  listopaden
 decidous trees   listavci, listopadna drevnina
 decomposition  razgradnja
 deep  globok
 deficiency  manjko, primanjkljaj, pomankanje
 deficit  pomanjkanje, primanklaj
 deforestation  izsekavanje gozdov
 degree  stopnja, stopinja, diploma
 degree centigrade   stopinja Celzija
 dehydration  dehidracija
 delicate  občutljiv
 dense  gost
 depend  biti odvisen, zanašati se
 deposit  zaloga
 derive from  izhajati iz
 descriptor   opisovalni znak
 destroy  uničiti
 destruction  uničevanje, uničenje
 develop  razviti (se)
 development  razvoj
 dig  kopati
 direction  smer
 disadvantage 
 
 
 
 

 
 pomanjkljivost
 discard  odvreči, zavreči
 disease  bolezen
 disease bearing agents  snovi, ki prenašajo bolezni
 disintegration  razpad
 dispersal   porazdelitev, razpršitev, raztros
 disseminate  raztrositi, razširiti
 dissolve  topiti (se), raztopiti (se)
 distinguish  razlikovati (se)
 disturbance  motnja
 ditch  jarek, osuševalni jarek
 ditching  sistem jarkov
 dominant  prevladujoč
 dormant   speč
 downpour   naliv
 drain  drenirati, odvajati vodo
 drainage  drenaža
 drill  vrtati
 drink  pijača
 drinking watter  pitna voda
 drinkability  pitnost
 drizzle   rositi
 drought  suša
 drug  droga, zdravilo
 dry  suh
 dust  prah, prašek, potresti