E

 ear  klas
 east  vzhod 
 easterly  vzhoden, vzhodnik
 eastern  vzhodni
 eco-farming   ekološko kmetovanje
 eco-gardening  ekološko vrtnarstvo
 efficient  učinkovit
 efficiently  učinkovito
 egg plant (aubergine)  jajčevec, melancan
 elm   brest
 emerge  pojaviti se
 emit  oddajati
 enable  omogočiti
 encourage  vzpodbujati
 endanger  ogrožati
 enter into force  stopiti v veljavo
 environment  okolje
 equator  ekvator
 equivalent   enakovreden, enako velik
 eradicate  odstraniti, izkoreniniti
 erosion erozija, odnašanje materiala s površine 
 escape  uiti
 essential  zelo pomemben, nujen
 evaporate  izhlapevati
 evergreen  zimzelen
 evolution  razvoj, evolucija
 examine  pregledati
 excess  odvečen, prebitek, višek
 exfoliation odpadanje listov, luščenje materiala
 expand  raztezati se
 expose  izpostaviti
 extra  dodaten
 extract   odstraniti, izvleči, izkopati