F

 facilitate olajšati, pospešiti 
 fall (autumn)  jesen
 feed  hraniti
 feeding stuff  krma, piča
 feet  noge
 fell a tree  podreti drevo
 fern  praprot
 fertile  rodoviten, ploden
 fertile soil  rodovitna (plodna) zemlja
 fertilization  oploditev
 fertilizer  mineralno gnojilo
 fever  vročica, mrzlica, huda vnema
 fiber (fibre)  vlakno
 fibrous  material vlakninske snovi
 fine  fin, droben
 fir (spruce)  jelka, smreka
 firewood  drva
 firm  trden
 firmly  trdno
 flavor (flavour)  okus
 flood  poplava
 flour  moka
 fog  megla
 foggy  meglen
 food ration  obrok hrane
 foodstore  zaloga hrane
 foodstuff   živilo, krmilo
 foot dolžinska mera (1ft=30,48 cm), tudi čevelj
 form  oblikovati (se)
 formation  oblikovanje, nastanek
 fossil fuel  fosilno gorivo
 fragment  delec
 free  prost, svoboden
 free from  brez
 freedom  svoboda, svoboščina
 freehand prostoročen, prostoročno (brez pomagal)
 freeze  zmrzovati, zmrzniti, zmrzal
 freezing  zmrzovanje, (zelo) mrzlo
 frequent  pogost
 friable  krhek, drobljiv
 frost  slana
 fruit  sadje
 fruity  saden
 frying pan  ponev
 fundamental  temeljen, osnovni
 fungus  gliva, glivica
 fungi  glive, glivice