H

 habitat  habitat, življenjski prostor
 hail  toča
 hailstone  zrno toče
 ham  šunka
 hamburger  hamburger
 hands-free  prostoročno
 harmful  škodljiv
 harvest  spravljati pridelke, žeti, žetev
 harvest season sezona pobiranja pridelkov, čas trgatve
 hawthorn  glog
 hay  seno
 hay rake  obračalnik
 haze   meglica, soparica
 hazel  leska
 hazy  soparen, soparno
 heat  vročina
 heat wave  vročinski val
 heating  segrevanje
 heavy soil  težka zemlja
 hemlock  trobelika
 hen  kokoš
 herbage  mešane trave
 herbs (pl.)  zelišča
 hickory  ameriški beli oreh
 hoe  okopalnik
 holly  božje drevesce
 horizontal  vodoraven
 host  gostitelj
 hot  vroče
 human rights  človekove pravice
 humid  vlažno
 humid regions  vlažna področja
 humidity  vlaga
 humus  humus
 hurricane  hurikan
 hydration  hidracija, privzemanje vode
 hydromorphic soil od vode oblikovana zemlja, namočena zemlja