I

 ice age  ledena doba
 ice cream  sladoled
 imbalance   neravnovesje, neravnotežje
 impermeable  neprepusten
 importance  pomembnost
 important  pomemben
 impression  vtis
 improve  izboljšati (se)
 in return for  v zamenjavo za
 in limited supply  na voljo le v omejeni količini
 in short supply  v majhni količini
 inch  cola, palec (1 inc=2,54 cm)
 include  vključiti, vključevati
 increase  povečati, povečevati
 infertility  neplodnost
 influence  vpliv
 ingredient  sestavina
 insoluble  netopen
 insolate  izpostaviti, vplivati
 insolation  osončenost
 insulate  izolirati
 insolate effect   izpostaviti sončnim žarkom
 insulating effect  izolacijski učinek, vpliv izolacije
 insulation  izolacija, osamitev
 intake  vnos
 interior  notranjost
 interval  presledek
 invasive  napadalen
 inwards  navznoter
 ion  ion, naelektreni atom
 iron  železo
 irrigation  namakanje
 it's pouring  lije kot iz škafa