N

 natural resources  naravni viri
 neutral soil  nevtralna zemlja
 nitrogen  dušik
 north  sever
 northern  severen
 nourishment  hrana, hranjenje, prehrana
 nursery  drevesnica, nasad
 nursery bed  nasajena greda
 nurseryman  lastnik ali vrtnar v drevesnici ali nasadu
 nutrients  hranilne snovi
 nutritive value  hranilna vrednost