P

 pack  potlačiti
 palatable  okusen, prijeten
 panel  plošča
 parent rock  matična kamnina, izvorni kamen
 parsley  peteršilj
 particle  delec
 particular  poseben
 pass  prehajati
 passage  prehod
 pasture  pašnik
 path  steza, pot
 peach  breskev
 peanuts  arašidi
 pear  hruška
 peas  grah
 pedology  pedologija
 peel off  oluščiti
 percent  odstotek, procent
 percentage  odstotkovni (procentni) delež
 percolate  pronicati, cediti se
 permeable  prepusten
 persistent  vztrajen
 pest  škodljivec
 pH  pH, vrednost (mera) kislosti
 phosphorus  fosfor (P)
 photosynthesis  fotosinteza
 physical changes  fizikalne spremembe
 pick  pobirati, trgati, nabirati
 picking  trgatev
 pine  bor, pinija
 pineapple  ananas
 pistil  pestič
 plant  rastlina, saditi
 plot  načrt, tloris, del zemljišča
 plough  orati, plug
 plum  sliva
 plywood  vezana plošča
 poison  strup
 poisonous  strupen
 polar climate  polarno podnebje
 pollen  pelod
 pollination  oprašitev
 pollute  onesnaževati
 pollution(contamination)  onesnaževanje
 pond  ribnik, mlaka
 poplar  topol
 porous  porozen
 pot  lonec, kozica
 potash  pepelika
 potassic  kalijev
 potassium  kalij
 potato  krompir
 pound (libra)  funt, utežna mera (0,454kg)
 pound  funt (britanska valuta, ₤)
 pour (with rain)  liti (dež)
 pour down  liti, nalivati (dež)
 precautionary steps  previdnostni ukrepi
 precious  dragocen
 precipitation (rainfall)   padavine
 presence  prisotnost
 press  stiskalnica
prevent   preprečiti
 prevention  preprečevanje, preventiva
 primary nutrients najpomembnejše hranilne snovi (P, K, N)
 product  izdelek, proizvod
 promote  pospešiti, pospeševati
 proper  pravilen, ustrezen
 properly  pravilno
 property  lastnost
 proportion  delež, razmerje
 protection  zaščita
 protein  protein, beljakovina
 provide  zagotoviti, preskrbeti
 prune  obrezati, obrati
 pumpkin  buča
 pure  čist
 purpose  namen