Q quantum  količina
 quarantine  karantena
 quarter  četrtina, četrt, četrtletje
 queen  kraljica
 queen bee  matica (čebela)
 query  vprašanje, povpraševanje
 question  vprašanje
 quick  hiter, uren, nagel
 quince  kutina
 quinine  kinin