S

 salad  solata (jed)
 saline soil  slana zemlja, slana tla
 salmon  losos
 salt  sol
 salt shaker  solnica
 salty  slan
 sample  primerek, vzorec
 sand  pesek
 sandy  peščen
 sandy soil  peščena zemlja
 sandstone  peščenjak
 saturation  nasičenje
 scorching  ožgati, ožig, osmoditi
 sea level  morska gladina
 season  sezona, letni čas
 secret
 
 izloček, izločati
 seed  seme
 seedling  sejanček
 select  izbrati
 senzory  organ, čutilo
 sensory system  čutilni sistem
 settle  ustaliti se
 shade  senca
 shadow  senčiti, metati senco
 shallow  plitek
 sheep  ovca
 sheet  folija
 shellfish  lupinar
 shine  sijati
 shoot  poganjek
 short of duration  kratkotrajen
 shower  ploha, prha
 shrub  grmičevje
 sideways  postrani
 silt  mulj
 silver  srebro
 similar to  podoben
 sleet  sodra, babje pšeno, dež s snegom
 slope  nagib, naklon, nagibati se
 slush  snežna brozga
 smell  vonj, vonjati
 smog  smog
 snail  polž
 snow  sneg, snežiti
 snowdrift  snežni zamet
 social insurance  socialno zavarovanje
 sodium  natrij
 soil  zemlja, prst, tla
 soil creep  plazenje zemlje
 soil particles  zemeljski delci
 soil-borne diseases   bolezni, ki se prenašajo z zemljo
 solid  trden, trdna snov
 sort  zdrav, čil, vrsta, sorta, kategorija
 sour  kisel
 source  vir
 south  jug
 southern  južni
 sow  sejati
 species  rastlinska ali živalska vrsta
 speed up  pospešiti
 spell  obdobje
 spicy  začinjen
 spinach  špinača
 spoil  pokvariti
 spot  lisa, pega
 spray  razpršiti, razpršilo
 sprayer  razpršilec
 spread  razširiti (se), razprostreti
 spring  izvir, pomlad
 sprinkler  razpršilec
 spruce  smreka, jelka
 stable  stabilen, stalen
 stage  stadij, stopnja
 stake  palica
 stamen  prašnik (del cveta)
 starch  škrob
 steel  jeklo
 stem  steblo
 sterility  sterilnost, jalovost
 stewed fruit  kompot, čežana
 stifle  dušiti, zadušiti
 stifling  zadušlljivo vroče
 stigma  brazda (del cveta)
 storage  skladišče, skladiščenje
 store  hraniti, skladiščiti
 storm  vihar, nevihta
 stormy  viharno, nevihtno
 straw  slama
 strawberry  jagoda (rdeča)
 stump  štor, štrcelj
 sub  pod, vpodaj
 subarctic regions  sub-polarna področja
 sub-soil  plast zemlje pod površino
 substance  snov
 substitute  nadomesten, nadomestilo
 subterranean  podzemni
 successful  uspešen
 succession  zaporedje
 succulent  sočen, sukulenta (rastlina)
 suffer  trpeti
 sufficient  zadosten
 sugar beet  sladkorna pesa
 suger cane  sladkorni trs
 suit pristajati, prilegati se, ustrezati
 suitable  primeren
 suited  primeren
 sulfur (sulphur)  žveplo
 sulphuric acid  žveplova (VI) kislina
 summer  poletje
 sun  sonce
 sun burning  sončni ožig
 sun exposure  izpostavljenost soncu
 sunny  sončno
 superior  gornji, višji, boljši
 supplement  dodatek, dopolnilo
 supply  oskrba, dobava, oskrbovati
 support  podpirati
 surface  površina
 surplus  odvečen
 survive  preživeti
 swallow  požreti
 sweet  sladek