T take in (absorb)  absorbirati, vsrkati
 taste  okus, okušati
 teak  tikovec, tikovina
 temperate  zmeren
 temperate trees  listavci, drevesa zmernega pasu
 temporary  začasen
 texture  struktura
 thaw  taliti
 the soil profile  talni profil
 thermal spring  termalni vrelec
 thickness  debelina
 threaten  ogrožati
 thrive  uspevati
 throughout  vseskozi
 thunder  grom
 thunderstorm  nevihta
 till  obdelovati zemljo, orati
 tilling  priprava zemlje
 timber  gradbeni les
 tin  kositer
 tip  vrh, konec, konica
 tissue  tkivo
 tomato  paradižnik
 tool  orodje
 topsoil  zgornja plast zemlje, živica
 torrent  hudournik, naliv
 torrential  hudourniški
 torrential rain  utrganje oblaka, močan naliv
 trailer  prikolica
 transform  pretvoriti, preoblikovati
 transpiration  hlapenje vode iz rastline
 transplantation  presajanje
 trap  past, ujeti
 trash  odpadki, smeti
 treat  obdelati, zdraviti
 trellis  latnik, brajda
 tropical rain forest  tropski deževni gozd
 tropical rainy climate  tropsko deževno podnebje
 trunk  deblo, steblo, čok
 tube  cev, cevka
 tubing  sistem (omrežje) cevi
 tuber  gomolj
 twig  vejica
 twigy  vejnat