V valuable  dragocen
 vanilla  vanilija
 vapour  para
 vary  razlikovati se
 veal  teletina
 vegetables  zelenjava
 vegetarian  vegetarijanec
 vegetation  rastlinstvo, vegetacija
 vigorous  močan, raščav
 vineyard  vinograd
 vintage  vinska trgatev, letnik
 vital  življenjsko pomemben, vitalen
 vitality  vitalnost, živahnost
 volatile   hlapen