Z zea  koruza
 zero  ničla, ledišče
 zone  pas, cona, področje
 zoo  živalsi vrt
 zucchini (courgette)  jedilna bučka