Kdo smo, kje smo?

V začetku novembra 2006 se je pri Zahostniku v Vnanjih Goricah blizu Ljubljane sestala skupina vrtnarskih zagnancev (spodaj na sliki) in ustanovila Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin, ki uporablja kot kratico SVZ, v tujini pa tudi angleško poimenovanje Slovenian horticultural society and national plant collection.

Društvo je bilo 16. januarja, 2007 uradno registrirano na Upravni enoti Šentjur.

Sedež društva je: Jakob 7b, 3230 Šentjur.

27. januarja 2007 je občni zbor društva v sestavi: Gorazd Mauer, Maksimilijan Sterle, Miha Suliman Grudzinski, Vladimir Planinšek, Alenka Gorza Jereb, Metka Berce, Marija Herman Planinšek in Samo Jereb na svoji 1. seji v Šentjurju sprejel finančni načrt in delovni program društva.

Upravni odbor društva je istega dne izvolil podpredsednika in blagajnika, že na ustanovni seji društva pa je bil izvoljen predsednik. Društvu predseduje Gorazd Mauer iz Šentjurja, kjer je tudi sedež društva, podpredsednik je Vladimir Planinšek (izvoljen na 5. OZ), blagajno pa vodi Polona Bornšek (imenovana na 4. seji UO v decembru 2011).