Predstavitev društva

Z željo, da bi širšo slovensko javnost in tudi zainteresirane posameznike v tujini seznanjali z vrtno kulturo in zbirkami rastlin v Sloveniji, se je manjša skupina ljubiteljev okrasnih rastlin odločila ustanoviti

Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin
Slovenian horticultural society and national plant collection

ki vključuje in povezuje lastnike okrasnih vrtov, zbiralce in poznavalce rastlin.

V Sloveniji sicer na lokalni ravni delujejo številna hortikulturna društva, še zlasti v povezavi s turističnimi društvi, namen novoustanovljenega društva pa je delovanje predvsem na državni ravni.

Naloge društva so: vzpostavljanje, evidentiranje in ohranjanje vrtov ter narodnih zbirk rastlin, promoviranje kulture vrtov in izmenjava informacij z drugimi sorodnimi področji, vzpodbujanje ureditve bivalnega okolja, organizacija strokovnih oziroma drugih srečanj s področja hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave, organizacija strokovnih izletov, vzpodbujanje in posredovanje pri izmenjavi rastlin med člani in zainteresirano javnostjo, obveščanje članov in širše javnosti z dnevi odprtih vrat.

Član društva lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki jo zastopa njena odgovorna oseba in ki podpiše pristopno izjavo s katero se zavezuje, da bo spoštoval pravila društva.
Članstvo je prostovoljno.
Vrste članstva so:

 

  •     redni član,
  •     mladi član,
  •     častni član,
  •     podporni član,
  •     neaktivni član,
  •     evidenčni član,
  •     družinsko članstvo.

Sedež društva je v Jakob 7b, 3230 Šentjur. Vse informacije o načinu včlanjevanja dobijo zainteresirani kandidati preko elektronske pošte svz.si.eu@gmail.com in pri kontaktnih osebah (Gorazd Mauer 068 137 040, Vlado Planinšek 041 621 643).

Vabimo vas, da se nam pridružite!