Člani društva predstavljajo svoje vrtove

Vijolična in bela, zavito in nakodrano, mehko in šumeče,kombinacije so neskončne! Vrt je odraz lastnika. Je kot ogledalo, v katerem se zrcalijo njegove lastnosti, veščine, dojemanje narave in umetnosti, je njegov način izražanja. Nihče ne doseže popolnosti, popolnost je konstantno učenje, opazovanje ter napredovanje.

S temi besedami bi lahko opisali mnoge člane našega društva, ki iz leta v leto postajajo bolj vešči vrtnarskih opravil, znanja o rastlinah, vrtnega oblikovanja in opazovanja. Nič kolikokrat slišimo, da so pravi ljubiteljski vrtnarji tudi dobri ljudje.

Prijaznost naših članov se kaže tudi v tem, da so odprli vrata svojih malih kraljestev. Tako si lahko ogledate vrt preko fotografij in preberete nekaj o njegovih lastnostih vse od lokacije do rastlin v njem.

Zaradi lažje predstave in večje objektivnosti smo se odločili za poenoten opis po posameznih alinejah. Namen teh predstavitev je seznanjanje ljudi z delom naših posameznih članov, za iskanje navdihov in za lažje odločanje glede morebitnega obiska katerega izmed njih na dnevu odprtih vrat ali po dogovoru z lastnikom.