Zalivanje (1. del)

Uvelost rastline

Uvelost rastline

Zmanjšanje turgorja

Zmanjšanje turgorja

Uvelost vršičkov

Uvelost vršičkov

Poškodbe zaradi suše

Poškodbe zaradi suše

Po zalivanju

Po zalivanju

Skupaj z dolžino dneva in visokimi temperaturami rastline rastejo in njihove potrebe po vodi se povečujejo. Dobro vidno znamenje pomanjkanja vode je uvelost listja. S tujko se to imenuje turgor in pomeni pritisk vode v celici. Rastline brez stalnega podpornega tkiva (npr. les) v svojih organih (listi, steblo, cvet) s pritiskom vode v celici uravnavajo svojo rast. Turgor (vodni pritisk v celici)  daje oporo za zelena tkiva rastlin. Nastane zaradi ozmoze (prehajanje vode z hranili) iz korenin v liste, kjer skozi listne pore izhlapi v ozračje.

Uvelost listov se pojavi zaradi različnih  vzrokov:

  • Povečanje izhlapevanja vode skozi liste ob povišanih temperaturah, čeprav je dostopne vode v tleh dovolj (npr. Hydrangea, Impatiens, Gunera, Rheum,…).
  • Zmanjšanje dostopne vode v območju korenin (suša, nerazvit koreninski sistem pri novo posajenih rastlinah, konkurenca korenin, ki jih imajo sosednje rastline).
  • Poškodovane ali uničene korenine zaradi stoječe vode in s tem povezanega pomanjkanja zraka v tleh. Ta zadnji vzrok se pojavlja pri posodovkah in lončnicah. V zadnjem času sem ga videl tudi letos v začetku vegetacije v mesecu maju. Po obilnem deževju v aprilu in maju, ki je bilo kombinirano z nizkimi temperaturami, so rastline kazale znake pomanjkanja vode, čeprav je bilo dostopne vode dovolj in tudi temperature niso bile previsoke.
  • Zmrznjene korenine.
  • Povečana količina soli v tleh. Količino soli ne povečuje samo zimsko soljenje temveč pretirano gnojenje z mineralnimi gnojili.

Večina vode izhlapi skozi liste. Tako skozi listne reže (stome) izhlapi 90% vode, ki so jo načrpale korenine. Večja listna masa (količina) listov pomeni večje črpanje vode iz tal. Ko korenine tega ne zmorejo več, se pojavi uvelost, najprej na mladih listih in vršičkih, temu pa sledijo tudi večji listi. Če se takšno stanje nadaljuje se celice v listih in mladih poganjkih uničijo in list (poganjek) porumeni in odpade.

Če na kratko povzamem je za uvelost listov več faktorjev. Pomanjkanje vode v tleh je le eden izmed njih. Rastlina lahko kaže znake uvelosti tudi zaradi poškodb korenin, ki so posledica nepravilne strukture zemljišča, našega pretiranega vnosa gnojil, nenormalno visokih temperatur, …

Gorazd Mauer
Vrt Rifnik