Učna pot za slepe, slabovidne in videče (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje)

Varna hoja po parku

Varna hoja po parku

Spoznavanje lokvanja v koritu

Spoznavanje lokvanja v koritu

Spoznavanje oblik rastlin

Spoznavanje oblik rastlin

Prepoznavanje živali z zavezanimi očmi

Prepoznavanje živali z zavezanimi očmi

Tipanje polen

Tipanje polen

Okušanje in vonjanje rastlin

Okušanje in vonjanje rastlin

Spoznavenje rastlin ob slabem vremenu

Spoznavenje rastlin ob slabem vremenu

Z izgradnjo Učne poti za slepe, slabovidne in videče smo v 3,5 ha velikem parku Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje pričeli leta 2007.

Slepim in slabovidnim želimo bolje predstaviti parkovne rastline in naravo nasploh, videčim pa drugačna doživetja parka in boljše razumevanje slepote, saj jim ponujamo sprehod z zavezanimi očmi.

Učna pot je sestavni del šolskega parka, ki ima 15 glavnih področij, opremljenih s tablami v brajlici in običajni pisavi. Nekatere rastline so opremljene tudi s tablicami za videče in slepe. Celota je predstavljena na stiliziranem zemljevidu in taktilni karti. V parku so urejene nekatere prilagoditve za nevideče, npr. visoke grede s trajnicami, lokvanjem, zelišči in dišavnicami, debla za tipanje skorje, dendrofon in gongi… Obiskovalci lahko spoznavajo okrasne in sadne rastline, vrtnine in krajinsko oblikovane celote (skalnjak, ribnik, rožni vrt, rastlinjak, čebelnjak…) z vsemi čutili: vidom, sluhom, otipom, okusom, vonjem in občutkom.

Park in učno pot je najprimerneje obiskati v toplejših mesecih od aprila do konca oktobra, ko za skupine pripravimo vodenje. Vsem, ki vidijo, je najbolj všeč, če gredo po poti z zavezanimi očmi. Dobro poznane rastline naenkrat postanejo neznanke. Spomladi in poleti vas vabimo, da doživite park in vse v njem skupaj z nami.


Besedilo in fotografije:
Barbara Pajk